Adatkezelési tájékoztató

Boér Bence e.v (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.